Audittraining

Neem auditeren zelf ter hand

Het beheersen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is een moeilijke opgave. Het begint ermee dat je inzicht moet hebben in de kwaliteit en dat je medewerkers verantwoordelijk moet maken om hier aan te werken.

Een uitgangspunt is hierbij dat je inzicht hebt in de ontwikkeling van je leerlingen, de competenties en vaardigheden van de leraren en de kwaliteit van de school als geheel. Hiervoor moet elke medewerker vanuit een stukje eigenaarschap zicht hebben hoe hij/zij de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren; ieder vanuit zijn/haar eigen specifieke rol.


Een audit is een geschikt instrument om zicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs en hoe elke medewerker deze verantwoordelijkheid invult. Daarmee wordt ook duidelijk wat eventueel verbeterd kan worden, en later of de ingrepen het gewenste resultaat hebben gehad.


INTERN TOEZICHT ORGANISEREN EN UITVOEREN

Om continu te kunnen werken aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen kan een bestuur een systeem van intern toezicht inrichten, op basis waarvan periodiek alle scholen worden geauditeerd. In de opzet voor het interne toezicht wordt aangegeven:

• Hoe vaak scholen geauditeerd worden
• Wie de audits uitvoeren
• Wat er gebeurt met de resultaten van een audit


AUDITTRAINING IS MAATWERK

Voor het opzetten en uitvoeren van een systeem van intern toezicht kan Triqs Educatief een team van schoolleiders van het bestuur opleiden tot interne auditoren. Het uitvoeren van een audit vraagt om specifieke kennis en vaardigheden, die in deze training aan de orde komen.

De training wordt in overleg met opdrachtgever op maat gemaakt en is gebaseerd op de inzichten van het nieuwe inspectiekader. De training kent de volgende opbouw:

  1. Theorie: wat is een audit, welke zaken worden bekeken, beoordeeld
  2. Praktijkoefeningen: waarnemen/observeren en communicatie/gespreksvoering
  3. Training on the job: uitvoeren van een proefaudit, volgens het principe van eerst voordoen daarna nadoen
  4. Borgen je een audit binnen het kwaliteitskader: welke afspraken moet je met elkaar hierover maken


SCHOOLAUDIT UITBESTEDEN?

Wilt u alleen een gedegen audit voor een school? Dan kan Triqs Educatief een schoolaudit voor u verzorgen.


MEER WETEN?


De training wordt uitgevoerd door Herman Bijsterbosch, ervaren onderwijsadviseur en (mede-)auteur van het nieuwe toezichtkader van de inspectie. U kunt contact opnemen via het onderstaande contactformulier.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

andere diensten van triqs educatief

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en nieuw voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.