Audittraining

Neem auditeren zelf ter hand

Voor schoolbesturen is het beheersen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen een moeilijke opgave. Maar met een auditsystematiek die uitgevoerd wordt door uw eigen schoolleiders, is het wel mogelijk.

Een audit is niet alleen een geschikt instrument om zicht te krijgen op de kwaliteit van een school, maar biedt ook de mogelijkheid om continu te werken aan verbetering ervan. In een auditverslag komen namelijk de kwaliteiten en verbeterpunten van de school duidelijk naar voren, waardoor het voor de schoolleider mogelijk is gericht beleid te voeren om de kwaliteit te verbeteren. Later, als de audit wordt herhaald, kan dan blijken of de ingrepen het gewenste resultaat hebben gehad.AUDITSYSTEMATIEK VOOR BESTUREN

Om continu te kunnen werken aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen kan een schoolbestuur dus een auditsystematiek invoeren, die het kader biedt waarbinnen eigen auditteams op geregelde basis de scholen bezoeken. Hiermee stelt het bestuur vast:

 • Hoe vaak scholen geauditeerd worden
 • Wie de audits uitvoeren
 • Wat er gebeurt met de resultaten van een audit


AUDITTRAINING IS MAATWERK

Voor het opzetten en uitvoeren van een dergelijke auditsystematiek kan Triqs Educatief een team van schoolleiders van het bestuur opleiden tot interne auditoren. Daarmee maken ze zich de specifieke kennis en vaardigheden eigen die nodig zijn voor het uitvoeren van een audit en het opzetten van een auditsystematiek.

We baseren de training op de inzichten van het nieuwe inspectiekader, maar binnen dat kader maken we in onderling overleg de training op maat voor het bestuur.


OPBOUW VAN DE AUDITTRAINING

De training kent de volgende opbouw:

 1. Theorie: wat is een audit, waar kijken we naar, wat beoordelen we
 2. Praktijkoefeningen: waarnemen/observeren en communicatie/gespreksvoering
 3. Training on the job: uitvoeren van een proefaudit, volgens het principe van eerst voordoen daarna nadoen
 4. Borgen van een audit binnen het kwaliteitskader: welke afspraken moet je met elkaar hierover maken


DOEL VAN DE AUDITTRAINING

Wie de training heeft afgerond heeft zich de kennis en vaardigheden eigen gemaakt de nodig zijn om de auditsystematiek van het bestuur uit te voeren en kan dus:

 • Een volledige audit uitvoeren op een school
 • Onderwijs observeren en beoordelen
 • Gesprekken voeren over onderwijs met professionals binnen de school
 • Auditbevindingen koppelen aan de zelfevaluatie van een school
 • Mondeling en schriftelijk de bevindingen terugkoppelen aan de school
 • Reflecteren op het kader om onderwijskwaliteit in beeld te brengen
 • Reflecteren op de functie en uitvoering van audits binnen een organisatie


SCHOOLAUDIT UITBESTEDEN?

Wilt u niet een hele audittraining maar alleen een gedegen audit voor een school? Dan kan Triqs Educatief een schoolaudit voor u verzorgen.

TIP: Met Kapablo en Cadenza VHM is het ook mogelijk een interne auditlijst te gebruiken voor de uitvoering van een eigen schoolaudit.


MEER WETEN?


Herman Bijsterbosch
is behalve onze trainer ook ervaren onderwijsadviseur en (mede-)auteur van het nieuwe toezichtkader van de inspectie.

Deel deze dienst

andere diensten van triqs educatief

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en nieuw voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.