Aanbod herregistratie Schoolleidersregister PO

trainingen voor schoolleiders

Triqs Educatief biedt in het kader van herregistratie in het Schoolleidersregister PO een divers aanbod aan trainingen aan. De trainingen bestaan uit verschillende herregistratiewaarden en professionaliseringsthema’s.


AANBOD

Triqs Educatief biedt 5 trainingen aan voor herregistratie in het Schoolleidersregister PO:

  1. Basistraining observatietechniek
  2. Verdiepende training observatietechniek
  3. Training onderzoek en verantwoording
  4. Training begeleiden IB´er
  5. Training Persoonlijk leiderschap


BASISTRAINING OBSERVATIETECHNIEK

In deze training leert u aan de hand van theoretische kennis en oefening in casuïstiek observaties uit te voeren en deze digitaal te verwerken in ons instrument Cadenza vaardigheidsmeter of Kapablo Primair. Bij het uitvoeren van de observaties worden goed onderbouwde kijkwijzers gebruikt, gebaseerd op gedragstermen. Hierdoor is het mogelijk om een professioneel reflectiegesprek over de uitkomsten te voeren en de cursist na afloop van de observatie specifieke feedback te geven op zijn handelen.

Herregistratie Schoolleidersregister: 30%
Professionaliseringsthema’s:
aandacht voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten
Aantal studiebelastinguren: 43


VERDIEPENDE TRAINING OBSERVATIETECHNIEK

In deze opleiding leert u door theoretische kennis en oefening in casuïstiek hoe u aan de hand van goed onderbouwde kijkwijzers die gebaseerd zijn op gedragstermen observaties uit kunt voeren en digitaal kunt verwerken in de Cadenza Vaardigheidsmeter of Kapablo Primair. Ten opzichte van de basistraining omvat deze training een extra college over effectieve instructie en zijn er meer begeleide observaties.

Herregistratie Schoolleidersregister: 35%
Professionaliseringsthema’s:
aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten & leidinggeven aan leren
Aantal studiebelastinguren: 59


TRAINING ONDERZOEK EN VERANTWOORDING

Bij deze training gaat u na 2 inhoudelijke colleges aan de slag met een praktijkopdracht. Hierbij wordt aan de hand van een probleem of aanleiding voor verbetering een actie onderzoek uitgevoerd bestaande uit een onderzoeksverslag, implementatieplan, teamontwikkelingsplan, borgingsdocument, verantwoordingsparagraaf, verslag over kennis & kwaliteitsontwikkeling en een reflectieverslag. 

Herregistratie Schoolleidersregister: 10%
Professionaliseringsthema’s:
kwaliteitsmanagement & onderzoeksmatig werken & transparantie en verantwoording
Aantal studiebelastinguren: 63


TRAINING BEGELEIDEN IB´er

In deze training leert u aan de hand van observaties zicht te krijgen op de ontwikkeldoelen voor de IB’er en daarmee indicaties om de zorglijn zowel in de groep als in de hele school te optimaliseren. Observeren, monitoren, feedback geven en gesprek voeren zijn essentiële onderdelen van de training.

Herregistratie Schoolleidersregister: 5%
Professionaliseringsthema’s:
aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten
Aantal studiebelastinguren: 35


TRAINING PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

In deze training krijgt u door het invullen van de TMA-analyse inzicht in wat uw eigen voorkeursgedrag is, hoe andere voorkeursstijlen eruit kunnen zien en hoe u de communicatie aan kunt passen bij de verschillende stijlen. Zo leert u hoe u op een professionele manier constructieve gesprekken kunt voeren en hoe u feedback kunt geven zodat u uw team verder in ontwikkeling en in beweging krijgt. Door gedurende de training continu te reflecteren op uw eigen gedrag bent u ook na deze training in staat ‘de zaag scherp te houden’.

Herregistratiewaarde: 5%
Professionaliseringsthema’s:
persoonlijk leiderschap
Aantal studiebelastinguren: 33


INDELING

Al onze traningen kennen de volgende indeling:

  1. Beknopte theoretische inleidingen, waarin zowel theoretische kaders als recente wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd.
  2. Training on the job, waarin u zelf onder begeleiding aan de slag gaat .

Voor de training onderzoek en verantwoording wordt dit aangevuld met een praktijkopdracht waarin u de verworven inzichten en vaardigheden toepast in uw eigen schoolsituatie .


WERKPLEKLEREN ALS UITGANGSPUNT

Schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Net zoals leerlingen het meest leren door realistische vraagstukken te onderzoeken in een betekenisvolle context, leert de schoolleider het meest door te werken aan een concreet vraagstuk in de eigen school. Daarom is uw dagelijkse praktijk het uitgangspunt in de trainingen.


TRAININGSLOCATIE EN KOSTEN

De traningen worden incompany verzorgd. Daarbij zijn de kosten voor het volgen van een van onze traininge afhankelijk van het aantal deelnemers. Vraag daarom vrijblijvend een offerte op maat aan.


MEER INFORMATIE

Heeft u vragen over inhoud of uitvoering van deze traningen, neemt u dan contact op met Fred Kramer of Marloes Vette.

Deel deze dienst

andere diensten van triqs educatief

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en nieuw voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.