Selfcam

Lessen filmen, reflecteren en leren met Selfcam

Wie een grootmeester wil worden in het lesgeven, zal dat alleen kunnen bereiken door reflectie en doelgerichte oefening. Daarom is het van belang uw leraren in de gelegenheid stellen lesopnamen te maken als zijn voor de klas staan.

Uit onderzoek blijkt immers dat het kijken naar lesopnamen de reflectie en het lesgeven verbetert. Nog meer resultaat wordt geboekt als leraren elkaar eerlijk feedback geven op hun onderwijsstrategieën.


Met de Selfcam van Triqs Educatief introduceren we niet alleen een effectieve manier voor leraren om eenvoudig lesopnamen te maken en zelf te bekijken, maar ook de mogelijkheid ze te delen voor collegiale consultatie. Daarmee leggen we de professionalisering daar waar die hoort: in de handen van de leraar. De Selfcam is een compleet pakket dat bestaat uit zowel apparatuur voor het maken van lesopnamen als een training.

INHOUD TRAINING

Drie bijeenkomsten (max. 15 deelnemers):

 • Algemene informatiebijeenkomst
 • Starttraining met uitleg gebruik apparatuur en informatie over inzet in de les en eigen ontwikkeling
 • Teamtraining in het geven van feedback en collegiale consultatie


OPNAMEAPPARATUUR

Het pakket voor het werken met de Seffcam bestaat uit:

 • iPad voor het filmen van de lessen
 • SWIVL voor het overal in beeld houden van de leraar in de klas en het maken van geluidsopnamen
 • Statief voor het plaatsen van de apparatuur in de les
 • Software gebruiksklaar geïnstalleerd
 • Luxe koffer voor het veilig bewaren van de apparatuur
 • Ondersteuning door technische helpdesk

IMPLEMENTATIE

Bij al onze diensten bieden wij u een gratis implementatieadvies aan zodat u de invoering goed kunt borgen in de organisatie. Hierbij kunt u leunen op de jarenlange ervaring van onze trainers en adviseurs.

TOEPASSINGEN

Werken met de Selfcam kan een nuttige bijdrage leveren aan:

 • Reflectie op eigen lessen door de leraar
 • Collegiale consultatie en intervisie
 • Coaching van (startende) leraren
 • Delen van good practices
 • Bespreken van specifieke leerlingencasussen
 • Lesgeven aan thuiszitters

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer informatie over het werken met de Selfcam, neemt u dan contact op met Claire Renardel of Charissa van Andel.

Deel deze dienst

andere diensten van triqs educatief

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en nieuw voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.