Leerlingevaluaties

Onderwijsontwikkeling door evaluatie

Ieder opleidingsinstituut wil weten hoe de leerlingen / studenten het onderwijs ervaren. Niet alleen omdat het een must is voor accreditatie en visitatie, maar ook om zichtbaar te maken of docenten/leerkrachten de noodzakelijke competenties en vaardigheden hebben om goed onderwijs te kunnen geven.

Leerlingevaluaties geven een goed beeld van de leerkracht en geven input aan ontwikkel- en functioneringsgesprekken. Daarnaast krijgen leerlingen de mogelijkheid om feedback te geven over het onderwijs dat zij ontvangen. Zonder deze input kan je als opleiding niet werken aan een verbeterplan om het onderwijs te verbeteren.


RESPONS

Een aandachtspunt bij leerlingevaluaties is dat als de respons te laag is het moeilijk is om betrouwbare uitkomsten te presenteren. Immers, je weet niet of de non-respons groep dezelfde scores zou geven en mogelijk dezelfde (on-)tevredenheid ervaart.

Je moet vantevoren bepalen en communiceren bij welke respons (percentage) de uitkomsten met de leerkracht wordt besproken om de geloofwaardigheid van het instrument niet aan te tasten. Daarnaast tast je dan ook niet de anonimiteit van de leerling aan die de vragenlijst heeft ingevuld en die bij lage respons het risico loopt dat de beoordeling te herleiden is naar zijn/haar persoon.

VALIDITEIT

Uiteraard is het ook van belang dat de vragenlijst valide is. Vraagstellingen die misleidend zijn of voor meerdere uitleg vatbaar leiden bij het bespreken van de resultaten tot onnodige kritische gesprekspunten, defensief gedrag van de leerkracht en tast de geloofwaardigheid van het doel en nut van het instrument aan.

ONLINE METEN

Triqs Educatief heeft jarenlange ervaring in het onderwijs en voert al bijna 20 jaar leerlingevaluaties uit voor diverse onderwijsinstellingen. Middels een online applicatie die eenvoudig is in gebruik zorgen wij voor een valide meting. De eenvoud van het instrument stimuleert leerlingen om mee te doen en verhoogt daarmee de betrouwbaarheid van het instrument en de bruikbaarheid voor de opleiding.

Triqs Educatief kan samen met u een valide vragenlijst opstellen waarbij leerlingen/studenten op een eenvoudige manier (online) kunnen deelnemen aan de evaluatie van de leerkracht. Daarnaast kan Triqs Educatief de uitkomsten analyseren en een statistische analyse uitvoeren om de gebruikte vragenlijst te verbeteren en/of de validiteit van de vragenlijst aan te tonen.

MEER INFORMATIE


Voor meer informatie over leerlingevaluaties kunt u contact opnemen met Lianne Roosenbrand via onderstaand contactformulier.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

andere diensten van triqs educatief

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en nieuw voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.