Leerlingevaluatie

Onderwijsontwikkeling door leerlingevaluatie

Ieder opleidingsinstituut wil weten hoe de leerlingen / studenten het onderwijs ervaren. Niet alleen omdat het een must is voor accreditatie en visitatie, maar ook om zichtbaar te maken of docenten/leerkrachten de noodzakelijke competenties en vaardigheden hebben om goed onderwijs te kunnen geven. Een leerlingevaluatie geeft een goed beeld van de leerkracht en geeft input aan ontwikkel- en functioneringsgesprekken. Daarnaast krijgen leerlingen de mogelijkheid om feedback te geven over het onderwijs dat zij ontvangen. Zonder deze input kun je als opleiding niet werken aan een verbeterplan om het onderwijs te verbeteren.


RESPONS

Een aandachtspunt bij leerlingevaluaties is dat de respons te laag kan zijn om betrouwbare uitkomsten te presenteren. Je weet dan immers niet of de non-responsgroep dezelfde scores zou geven en mogelijk dezelfde (on-)tevredenheid ervaart.

Het is daarom voor de geloofwaardigheid van het instrument van belang vooraf te bepalen bij welke respons (percentage) de uitkomsten met de leerkracht worden besproken. Dit beschermt ook de anonimiteit van de leerling die de vragenlijst heeft ingevuld en die bij lage respons het risico loopt dat de beoordeling te herleiden is naar zijn/haar persoon.


VALIDITEIT

Uiteraard is het ook van belang dat de vragenlijst valide is. Vraagstellingen die misleidend zijn of voor meerdere uitleg vatbaar zijn, leiden bij het bespreken van de resultaten tot onnodige kritische gesprekspunten en defensief gedrag van de leerkracht. Dit tast de geloofwaardigheid van het doel en nut van het instrument aan.


ONLINE METEN LEERLINGEVALUATIE

Triqs Educatief heeft jarenlange ervaring in het onderwijs en voert al bijna 20 jaar leerlingevaluaties uit voor diverse onderwijsinstellingen. De online applicatie is eenvoudig in gebruik en zorgt voor een valide meting. Daarnaast stimuleert de eenvoud van het instrument leerlingen om mee te doen. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van het instrument en de bruikbaarheid voor de opleiding.

Triqs Educatief kan samen met u een valide vragenlijst opstellen waarmee leerlingen op een eenvoudige manier (online) kunnen deelnemen aan de evaluatie van de leerkracht. Daarnaast kan Triqs Educatief de uitkomsten analyseren en een statistische analyse uitvoeren om de gebruikte vragenlijst te verbeteren en/of de validiteit van de vragenlijst aan te tonen.


MEER INFORMATIE

Leerlingevaluatie onderzoeker Lianne Roosenbrand
Voor meer informatie over leerlingevaluaties kunt u contact opnemen met onze onderzoeker Lianne Roosenbrand via onderstaand contactformulier.

Deel deze dienst

andere diensten van triqs educatief

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en nieuw voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.