PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

VAKMANSCHAP IN HET ONDERWIJS

Persoonlijke ontwikkeling is de basis van vakmanschap; zeker in het onderwijs. We willen de kinderen graag laten leren, maar moeten niet vergeten dat we zelf ook moeten leren om bij te blijven…maar vooral het beste onderwijs te kunnen geven. 

Triqs Educatief kan u helpen bij het vormgeven van deze ontwikkeling. Onze producten en diensten zijn ontwikkeld vanuit de gedachte dat mensen gedurende hun werkzame periode blijven leren. Dit groeien naar vakmanschap op basis van de gestelde bekwaamheidseisen kan worden gefaciliteerd door instrumenten die als het ware een foto maken van de huidige status. Denk hierbij aan 360 graden feedback maar ook de leerlingevaluaties of onze kijkwijzers doen dat. 

Het begeleiden van het ontwikkelproces kan binnen de eigen organisatie worden vormgegeven. Maar ook onze trainers en coaches kunnen u hierbij helpen en ondersteunen.

logo selfcam
Selfcam

De Selfcam maakt het eenvoudig mogelijk om opnamen te maken van een eigen les om deze te bespreken met collega’s of een geregistreerd beeldcoach.

Naar deze pagina
Logo leerlingevaluaties
Leerlingevaluatie

Een leerlingevaluatie geeft leerlingen een stem om bij te dragen aan de gewenste onderwijskwaliteit. Want wie kan die beter beoordelen dan de leerling zelf?

Naar deze pagina
Cadenza VHM
Cadenza VHM

Cadenza VHM is een online ontwikkelinstrument waarmee zowel de sterke punten als de ontwikkelkansen van lesgevend of ondersteunend personeel in kaart kan worden gebracht.

Naar deze pagina
Kapablo opvang
Kapablo opvang

Kapablo Opvang is een kwaliteitsinstrument voor de kinderopvang. Door observatie van de pedagogisch medewerker wordt de kwaliteit van het primaire proces zichtbaar gemaakt.

Naar deze pagina
Kapablo primair
Kapablo primair

Geeft door middel van observatie inzicht in de pedagogische en didactische kwaliteit van de leraar en ondersteunend personeel en maakt hen eigenaar van het ontwikkelproces.

Naar deze pagina
Kapablo voortgezet
Kapablo voortgezet

Kapablo Voortgezet helpt om inzicht te krijgen in effectief gedrag van docenten, vanuit het perspectief van de 6 rollen van de leraar en van de inspectie-eis over differentiatie.

Naar deze pagina