We hopen natuurlijk dat u helemaal tevreden bent met de manier waarop we onze dienstverlening uitvoeren. Maar als u vindt dat het beter of anders kan, willen we dit graag van u weten. Wanneer u ontevreden bent, kunt u een klacht bij ons indienen. Voor de afhandeling hiervan hebben wij een klachtenprocedure gemaakt.

Klacht indienen

U kunt uw klacht indienen bij iedere medewerker van Triqs Educatief, zowel mondeling als per e-mail. We proberen uw klacht altijd direct op te lossen. Komen we niet tot een oplossing, dan sturen we de klacht in overleg met u door naar de persoon die binnen Triqs Educatief verantwoordelijk is, in dit geval dhr. A. Weynschenk. U wordt dan binnen twee werkdagen gebeld. Als de klacht niet wordt opgelost op dat moment, geven we een inschatting hoe lang het gaat duren. We proberen dat binnen vier weken te doen. We registreren de klacht, de betrokken personen, de oplossing en de datum van afhandeling. Daarna sluiten we het dossier. 

Bezwaar indienen

Bent u niet tevreden met de oplossing? Dan is er een mogelijkheid om de klacht en de voorgestelde oplossing door Triqs Educatief te laten beoordelen door een Geschillencommissie. Deze door Triqs ingestelde onafhankelijk derde beoordeelt de klacht en de oplossing en zal een uitspraak waaraan beide partijen zich dienen te houden. U kunt uw bezwaar binnen een maand indienen bij

De Raad Advocaten in Zwolle, www.raadadvocaten.nl
contactpersoon Mr. J. C.E. (Jacquelien) Siebenga-Moggre 
038 – 423 83 48 , Hanzelaan 344, 8017 JL Zwolle 

U krijgt de mogelijkheid om het bezwaar mondeling toe te lichten en ontvangt uiterlijk zes weken daarna bericht over de uitspraak. 

directie Triqs Educatief