Kapablo voortgezet

Zijn uw docenten voldoende bekwaam?

In het voortgezet onderwijs is afgesproken dat alle ervaren docenten in 2020 voldoende bekwaam zijn in differentiëren. Maar de Inspectie heeft in lesobservaties slechts in een minderheid van de lessen in het VO voldoende differentiatie gezien.

Uit onderwijskundige literatuur blijkt dat differentiatie meer is dan in de klas oog hebben voor alle leerlingen; het vergt immers van de docent (en de school) een doelbewuste, beredeneerde, voorbereide en planmatige aanpak.

Met behulp van Kapablo Voortgezet krijgt u zicht op gedrag in de klas, waardoor u gericht met de docent competentie-ontwikkeling kunt bespreken en monitoren.


KERNELEMENTEN VAN DIFFERENTIATIE

Differentiëren vraagt heel wat van een docent. Het gaat niet alleen om instructievaardigheden, maar ook om:

  • Herkennen van verschillen tussen leerlingen
  • Effectief en planmatig (voorbereid) de instructie, onderwijstijd en verwerkingsopdrachten aanpassen aan verschillen tussen leerlingen
  • Een gedegen kennis van de leerlijnen en van een divers handelingsrepertoire
  • Vaardigheden ten aanzien van het volgen van leerlingenvorderingen, coaching, klassenmanagement, ICT, onderwijsontwerp en het creëren van een veilige leeromgeving
  • Openstaan voor verschillen, open mind, zelfreflectie /kritisch blijven kijken naar de effectiviteit van de lesaanpak


DE 6 ROLLEN VAN DE DOCENT

Bij effectief lesgeven gaat het niet alleen om differentiatie maar ook om allerlei andere vaardigheden. Om docenten te ondersteunen bij het inzetten en uitbreiden van hun vaardigheden, heeft Martie Slooter een model ontwikkeld met 6 rollen van de leraar: gastheer, presentator, didacticus, leercoach, pedagoog en afsluiter. Het op de juiste manier en op het juiste moment inzetten van deze rollen, bevordert de kwaliteit van de les.


WAT HEEFT DE DOCENT HIERVOOR NODIG?

Een gedegen aanpak om differentiatie en effectief lesgeven te verbeteren begint met het ontwikkelen van zelfinzicht bij de docent. Daarnaast moet de docent ook gerichte feedback krijgen. Daarmee krijgt hij/zij immers de mogelijkheid lessen beter te laten aansluiten bij de leerlingen en zo effectief mogelijk te maken. Als u Kapablo Voortgezet gebruikt, biedt u uw docenten de mogelijkheid zich gericht te ontwikkelen.


KAPABLO VOORTGEZET

Kapablo Voortgezet is een lesobservatie-instrument om docenten in het voortgezet onderwijs inzicht te geven in hun lesgevende kwaliteiten. Na een lesobservatie voert u als leidinggevenden een reflectie- en feedbackgesprek met de docent. Op basis hiervan formuleert u samen met de docent doelstellingen voor ontwikkeling.

Doordat alle aspecten van effectief lesgeven zijn verwerkt in de kijkwijzer voor lesobservaties, krijgt zowel de docent als de leidinggevende een goed beeld van de competenties en mogelijke ontwikkelpunten.

Van een lesobservatie genereert Kapablo Voortgezet een rapportage . Daarnaast is het mogelijk rapportages te maken over alle observaties in een opgegeven periode. Daardoor krijgt u niet alleen zicht op de kwaliteiten van een bepaalde docent, maar ook op alle kwaliteiten binnen uw team.

Daarnaast biedt Kapablo Voortgezet mogelijkheden om de docent te prikkelen om kwaliteiten om te zetten in zichtbaar gedrag. De docent kan niet alleen de observatielijst zelf gebruiken voor zelfevaluatie, maar ook in de e-learningomgeving allerlei nuttige informatie vinden om mee aan de slag te gaan.


MEER WETEN OVER KAPABLO VOORTGEZET?

serious game expert arthur Weynschenkexpert foto joost

Neem voor meer informatie over Kapablo Voortgezet vrijblijvend contact op met Arthur Weynschenk of Joost Laninga.

Deel deze dienst

andere diensten van triqs educatief

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en nieuw voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.