Kapablo voortgezet

Zijn uw docenten voldoende bekwaam?

In het voortgezet onderwijs is afgesproken dat alle ervaren docenten in 2020 voldoende bekwaam zijn in differentiëren. Maar de Inspectie heeft in lesobservaties slechts in een minderheid van de lessen in het VO voldoende differentiatie gezien.

Uit onderwijskundige literatuur blijkt dat differentiatie meer is dan in de klas oog hebben voor alle leerlingen; het vergt immers van de docent (en de school) een doelbewuste, beredeneerde, voorbereide en planmatige aanpak.

Met behulp van Kapablo Voortgezet krijgt u zicht op gedrag in de klas, waardoor u gericht met de docent competentie-ontwikkeling kunt bespreken en monitoren.


KERNELEMENTEN VAN DIFFERENTIATIE

Differentiëren vraagt heel wat van een docent. Het gaat niet alleen om instructievaardigheden, maar ook om:

  • Herkennen van verschillen tussen leerlingen
  • Effectief en planmatig (voorbereid) de instructie, onderwijstijd en verwerkingsopdrachten aanpassen aan verschillen tussen leerlingen
  • Een gedegen kennis van de leerlijnen en van een divers handelingsrepertoire
  • Vaardigheden ten aanzien van het volgen van leerlingenvorderingen, coaching, klassenmanagement, ICT, onderwijsontwerp en het creëren van een veilige leeromgeving
  • Openstaan voor verschillen, open mind, zelfreflectie /kritisch blijven kijken naar de effectiviteit van de lesaanpak


WAT HEEFT DE DOCENT HIERVOOR NODIG?

Een gedegen aanpak om bovengenoemde zaken te verbeteren begint natuurlijk met het ontwikkelen van zelfinzicht bij de docent. Daarnaast moet de docent gerichte feedback krijgen waarmee hij/zij in staat is om op basis van bovengestelde doelen de lessen beter te laten aansluiten bij de leerlingen. Als u Kapablo Voortgezet gebruikt, kunt u dit realiseren.


KAPABLO VOORTGEZET

Kapablo Voortgezet is een lesobservatie-instrument om docenten in het voortgezet onderwijs inzicht te geven in hun lesgevende kwaliteiten en daardoor aan te zetten tot ontwikkeling. Op een lesobservatie volgt een reflectie- en feedbackgesprek met de docent, waardoor u in overleg tot doelstellingen voor ontwikkeling kunt komen.

Daarnaast biedt Kapablo Voortgezet mogelijkheden om de docent te prikkelen om kwaliteiten om te zetten in zichtbaar gedrag: hij kan de observatielijst ook gebruiken voor zelfevaluatie, en in de E-learningomgeving staat allerlei nuttige informatie waar hij mee aan de slag kan.

Omdat Kapablo Voortgezet rapportages genereert over observaties in een opgegeven periode, krijgt u als leidinggevende zicht op de kwaliteiten binnen uw team.


MEER WETEN OVER KAPABLO VOORTGEZET?

serious game expert arthur Weynschenkexpert foto joost

Neem voor meer informatie over Kapablo Voortgezet vrijblijvend contact op met Arthur Weynschenk of Joost Laninga.

Deel deze dienst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

andere diensten van triqs educatief

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en nieuw voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.