KAPABLO

KAPABLO KIJKWIJZER VOOR EFFECTIEF (LERAAR-)GEDRAG

logo Kapablo kijkwijzerKapablo is een digitale applicatie die is ontwikkeld om door observatie aan de hand van een kijkwijzer zicht te krijgen op de relevante vaardigheden van medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs, en de kinderopvang. 

  • Kapablo primair biedt kijkwijzers voor verschillende functies binnen het primair onderwijs: leraren, leraarondersteuners en onderwijsassistenten, intern begeleiders.
  • voor het observeren van docenten in het voortgezet onderwijs is er Kapablo voortgezet.  
  • Kapablo opvang richt zich op de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

De Kapablo kijkwijzers zijn evidence-based, dus gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, de cao en de werkwijze van de Onderwijsinspectie.

Het uitgangspunt bij de inzet van Kapablo is dat de medewerkers ontwikkelingsgericht worden geobserveerd, en eigenaar zijn van hun eigen ontwikkelproces. We trainen leidinggevenden om dat ook te bereiken.

Concreet leidt het gebruik van Kapablo tot gedetailleerd inzicht in gedrag. Daarom biedt het de mogelijkheid professionele ontwikkeling handen en voeten te geven. We gaan hierbij uit van de eigen verantwoordelijkheid van de professional zelf. Daarnaast krijgen leidinggevenden en bestuurders zicht op de kwaliteiten binnen hun organisatie.

Meer informatie over de Kapablo kijkwijzer vindt u op de website van Kapablo.

Kapablo opvang
Kapablo opvang

Kapablo Opvang is een kwaliteitsinstrument voor de kinderopvang. Door observatie van de pedagogisch medewerker wordt de kwaliteit van het primaire proces zichtbaar gemaakt.

Naar deze pagina
Kapablo primair
Kapablo primair

Geeft door middel van observatie inzicht in de pedagogische en didactische kwaliteit van de leraar en ondersteunend personeel en maakt hen eigenaar van het ontwikkelproces.

Naar deze pagina
Kapablo voortgezet
Kapablo voortgezet

Kapablo Voortgezet helpt om inzicht te krijgen in effectief gedrag van docenten, vanuit het perspectief van de 6 rollen van de leraar en van de inspectie-eis over differentiatie.

Naar deze pagina