Interim

Interim-ib’er, -directeur of -bestuurder nodig?

Heeft u een directeur, bestuurder of ib’er die voor langere tijd ziek is of die overbelast is met zijn huidige taken? Bent u niet in staat om de huidige vacatures op te vullen omdat u geen geschikte kandidaat kunt vinden? Of bent u op zoek naar een kandidaat die voor meerdere maanden beschikbaar is, aantoonbaar ervaring heeft en goede resultaten heeft geboekt bij andere scholen/besturen? Dan kan Triqs Educatief u helpen aan een geschikte interimmer.

INTERIM-MANAGEMENT

Triqs Educatief beschikt over een groep ervaren interim-directeuren en -bestuurders voor basisonderwijs en speciaal onderwijs, met passie voor onderwijs en hart voor kinderen. Daardoor brengen onze professionals uw school verder door aandacht en vakmanschap.

U kunt onze interimmers daarom inzetten voor verschillende doelen:

 • Tijdelijke waarneming wegens afwezigheid van de schoolleider/bestuurder;
 • Reorganisatie;
 • Begeleiding van een fusie;
 • Opstarten van een nieuwe school of een Integraal Kindcentrum (IKC).

Maar u kunt hun expertise ook gebruiken voor:

 • Het ondersteunen van startende directeuren/bestuurders;
 • Schaduw-, of co-management (het meekijken met directeuren/bestuurders bij complexe situaties);
 • Coaching en begeleiding van schoolleiders/bestuurders om hun competenties te vergroten.


INTERIM VOOR INTERNE BEGELEIDING

Ook als er tijdelijk behoefte is aan een (extra) interne begeleider, kan Triqs Educatief voor een ervaren interimmer zorgen die ib-taken adequaat kan waarnemen of ondersteunen, zoals:

 • Leerlingenzorg organiseren en begeleiden;
 • Leraren begeleiden en coachen;
 • Schoolbrede analyses over de opbrengsten opstellen;
 • Doorgaande leerlijnen binnen de school opzetten of verbeteren.

Ook voor interim-ib’ers geldt dat u hun expertise ook kunt inzetten voor:

 • Het ondersteunen van startende ib’ers;
 • Het ondersteunen van ib’ers bij complexe situaties;
 • Coaching en begeleiding van ib’ers om hun competenties te vergroten.


MAATWERK

Tijdelijke ondersteuning is maatwerk, dus in een intakegesprek verkennen we uw vraag en opdracht. Dan zoeken wij de best passende collega en brengen u met hem of haar in contact. Pas als we er beiden een goed gevoel bij hebben gaan we de klus aan met elkaar.


VAKMANSCHAP

Onze interimmers combineren niet alleen vakmanschap met wetenschap, maar beschikken ook over een groot scala aan onderzoekstools die ingezet kunnen worden om teamontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling in gang te zetten. U kunt daarbij denken aan vaardigheidsmeters voor leerkrachtgedrag en voor interne begeleiding, waarin ook een kijkwijzer voor een interne schoolaudit is opgenomen, tevredenheidsenquêtes, persoonlijkheidstesten of 360° feedback-instrumenten, tools die Triqs Educatief ook aan klanten levert.


BEL NU!

serious game expert arthur Weynschenkexpert foto joost
Meer weten? Neem dan contact met ons op of bel rechtstreeks met Arthur Weynschenk of Joost Laninga op 038 – 466 15 70.

Deel deze dienst

andere diensten van triqs educatief

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en nieuw voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.