FRED KRAMER

Fred Kramer senior adviseur

senior onderwijsadviseur

Als senior onderwijsadviseur reis ik het hele land door om leidinggevenden te trainen in het observeren en nabespreken van lessen teneinde de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. Ik heb in dit kader inmiddels ruim zeventienhonderd lesobservaties uitgevoerd.

LOOPBAAN

Mijn onderwijservaring is divers. Eerst stond ik 26 jaar voor de klas en heb lesgegeven in alle groepen van het basisonderwijs, waaronder ook kleuters. Daarna ben ik een aantal jaar bovenschools taalconsulent geweest voor het Openbaar Primair Onderwijs in Apeldoorn en vanuit die werkzaamheden ben ik onderwijsadviseur voor taal en lezen geworden. Eerst bij Perspectief, later bij de IJsselgroep.

In 2008 ben ik als senior adviseur aan de slag gegaan bij Cadenza Onderwijsconsult in Assen. Ik stond daar aan de wieg van de ontwikkeling van de Cadenza Vaardigheidsmeter (VHM) voor instructiegedrag. 

Na het faillissement van Cadenza ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe baan. Ik wilde immers mijn kennis en ervaring blijven inzetten voor het optimaliseren van de onderwijskwaliteit. Triqs Educatief bood mij die kans, nadat ze de VHM uit het faillissement hadden gekocht. De WW-tijd tussen de twee banen heb ik gebruikt als medeauteur  van een boek over instructiegedrag; SLIM! De 4 sleutels voor een effectieve les. Dit boek is in december 2017 op de markt gekomen.

OBSERVATIETRAININGEN EN workshops

Bij Triqs Educatief ben ik trainer voor zowel de Vaardigheidsmeter als Kapablo, het andere observatie-instrument van Triqs. Daarnaast ben ik ook trainer coöperatief leren. Naast de observatietrainingen verzorg ik in dat kader workshops en studiebijeenkomsten rondom coöperatief leren en effectieve instructie.

Na 44 jaar onderwijservaring heb ik in juni 2019 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Voor mij geen reden om te stoppen met werken. Ik heb nog steeds de drive en de ambitie om directeuren, leraren en teams te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Die keuze heb ik mede gemaakt op basis van heel veel positieve reacties van mijn klanten. De geraniums moeten het dus voorlopig nog zonder mij doen.

Fred Kramer