KIJKWIJZERS

EVIDENCE-BASED KIJKWIJZERS VOOR (EFFECTIEF) GEDRAG

Het hanteren van een Kijkwijzer bij het observeren van het gedrag van een leraar of pedagogisch medewerker heeft een aantal voordelen. Zo ontstaat er een gemeenschappelijke taal die het in de organisatie duidelijk maakt wat we bedoelen met “goed onderwijs” of een “goede opvang”. Daarnaast zijn de door ons ontwikkelde kijkwijzers evidence-based, dus gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, de cao en de werkwijze van de Inspectie van het Onderwijs. Inzet van een dergelijk instrument als Kapablo leidt dus tot inzicht in (effectief) gedrag. 

Evidence based kijkwijzers Kapablo en Cadenza VHM beproefd en gevalideerd instrumentOnze evidence-based kijkwijzers zijn bedoeld als ontwikkelingsinstrument. Het instrument biedt inzage in de huidige status van het professioneel gedrag met als doel te groeien naar een gewenste situatie. Dit kan zijn een ander bekwaamheidsniveau of bv. specifieke vaardigheden in relatie tot de 21e eeuwse vaardigheden of het EDI-model. Zowel Kapablo Primair als Cadenza VHM zijn aangemerkt als beproefd en gevalideerd instrument.

Concreet leidt het hanteren van een Kijkwijzer tot gedetailleerd inzicht in gedrag en daarmee de mogelijkheid professionele ontwikkeling – door de professional zelf – handen en voeten te geven. 

Cadenza VHM
Cadenza VHM

Cadenza VHM is een online ontwikkelinstrument waarmee zowel de sterke punten als de ontwikkelkansen van lesgevend of ondersteunend personeel in kaart kan worden gebracht.

Naar deze pagina
Kapablo opvang
Kapablo opvang

Kapablo Opvang is een kwaliteitsinstrument voor de kinderopvang. Door observatie van de pedagogisch medewerker wordt de kwaliteit van het primaire proces zichtbaar gemaakt.

Naar deze pagina
Kapablo primair
Kapablo primair

Geeft door middel van observatie inzicht in de pedagogische en didactische kwaliteit van de leraar en ondersteunend personeel en maakt hen eigenaar van het ontwikkelproces.

Naar deze pagina
Kapablo voortgezet
Kapablo voortgezet

Kapablo Voortgezet helpt om inzicht te krijgen in effectief gedrag van docenten, vanuit het perspectief van de 6 rollen van de leraar en van de inspectie-eis over differentiatie.

Naar deze pagina