ELLEN VAN DER VEER

Adviseur en interim directeur Ellen van der Veer

adviseur & interim directeur

Het klinkt misschien gewoontjes: ‘Goed’,  maar als je goed onderwijs wil geven haal je het beste uit jezelf en uit je organisatie. Beter worden, in beweging zijn,  is een continue proces dat hieraan ten grondslag ligt.  In mijn werk als interim directeur en onderwijs adviseur zorg ik dat mensen in beweging komen om zelf en samen met de ander goed (beter) onderwijs vorm te gaan geven.

“Gewoon goed.”

Goed onderwijs kenmerkt zich door het realiseren van optimale kansen voor kinderen om zich te ontwikkelen, te worden wie je kan zijn. Dat begint in de klas, bij de leerkracht en wordt mogelijk gemaakt door de organisatie eromheen.

Inmiddels ben ik 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, adjunct-directeur, ambulant-begeleider en (interim) directeur. Ik heb richting en invulling gegeven aan o.a.

  • Vernieuwend onderwijs, vanuit de filosofie van Regio Emilia.
  • Verbeteren kwaliteit onderwijs. Van zeer zwak naar gewoon toezicht.
  • Inzichtelijk maken van kwaliteiten en ontwikkel-kansen van leerkrachten en teams. O.a. met behulp van Kapablo.
  • Ontwikkelen en vormgeven van een duidelijke kwaliteitscyclus. Van strategisch beleid vastgesteld door het bestuur – naar functionele en gebruikte jaarplannen gebaseerd op PDCA-cyclus in de school.
  • Verbeteren van kwaliteit onderwijs door te werken met analyseren van data (toetsgegevens, observatiegegevens op zowel korte en lange termijn, methode en niet-methode gebonden) op klasse- , school- en bestuursniveau.
  • Vasthouden kwaliteit en zichtbaar maken van school, in krimpwijk.
  • Concept, droom, visie omzetten naar een werkbar en duidelijke organisatie, zowel op schrift als in gedrag.

Het belangrijkste wat ik daarbij inzet naast analytische vaardigheden en verbinden, is kracht in omdenken. Anders denken. Mogelijkheden zien waar onmogelijkheden zichtbaar zijn.

Ellen van der Veer

Sluit Menu