ELLEN VAN DER VEER

Adviseur en interim directeur Ellen van der Veer

adviseur & interim directeur

Het klinkt misschien gewoontjes: ‘Goed’. Maar als je goed onderwijs wil geven haal je het beste uit jezelf en uit je organisatie. Beter worden, in beweging zijn, is een continu proces dat hieraan ten grondslag ligt. Dus zorg ik er als interim-directeur en onderwijsadviseur voor dat mensen in beweging komen. Zo kunnen ze zelf en samen met de ander goed (beter) onderwijs vorm gaan geven.

“Gewoon goed.”

Goed onderwijs kenmerkt zich door het realiseren van optimale kansen voor kinderen, zodat ze zich kunnen  ontwikkelen. Daardoor worden ze immers wie ze kunnen zijn. Dat begint dus in de klas, bij de leraar, en wordt mogelijk gemaakt door de organisatie eromheen.

Inmiddels ben ik 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leraar, adjunct-directeur, ambulant-begeleider en (interim) directeur. Daardoor heb ik richting en invulling kunnen geven aan o.a.:

  • Vernieuwend onderwijs, vanuit de filosofie van Reggio Emilia.
  • Verbeteren van kwaliteit van onderwijs: van zeer zwak naar gewoon toezicht.
  • Inzichtelijk maken van kwaliteiten en ontwikkel-kansen van leraren en teams, o.a. met behulp van Kapablo.
  • Ontwikkelen en vormgeven van een duidelijke kwaliteitscyclus. Van strategisch beleid, vastgesteld door het bestuur, naar functionele en dus gebruikte jaarplannen gebaseerd op PDCA-cyclus in de school.
  • Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs door te werken met analyseren van data (toetsgegevens, observatiegegevens op zowel korte als lange termijn, methode en niet-methodegebonden) op klasse- , school- en bestuursniveau.
  • Vasthouden van kwaliteit en zichtbaar maken van school, in een krimpwijk.
  • Concept, droom en visie omzetten naar een werkbare en duidelijke organisatie, zowel op schrift als in gedrag.

Hiervoor heb ik niet alleen analytische vaardigheden en verbinden ingezet, maar ook en vooral kracht in omdenken. Dus anders denken en mogelijkheden zien waar onmogelijkheden zichtbaar zijn.

Ellen van der Veer