CHARISSA VAN ANDEL

adviseur & interim intern begeleider Charissa van Andel

Intern begeleider & coach

Mijn professionele ‘zijn’ draait om leren en werken in het onderwijs; met passie, plezier en energie. Ik ben ruim 25 jaar werkzaam in het primair onderwijs, waarvan 18 jaren als leerkracht. Daarnaast heb ik ruime ervaring als adviseur, (interim) intern begeleider, onderwijsbegeleider en coach, trainingsacteur en ondersteuner van leerkrachten en leerlingen met specifieke onderwijs- of zorgbehoeften.

“Je zult maar mogen werken in het onderwijs!”

Binnen verschillende schoolteams heb ik gewerkt aan de afstemming tussen organisatiedoelen en professionele ontwikkeling. Daarvoor heb ik vaak persoonlijke ontwikkelingsplannen, video interactie begeleiding, intervisie, klassenconsultatie en coaching ingezet.

De drijvende kracht in de school wordt gevormd door de mensen die er werken. Leerkrachten in een lerende organisatie zijn gemotiveerd om voortdurend bezig te zijn met de groei van hun persoonlijk meesterschap. Ik geniet van zulke leerkrachten en herken de vruchten van hun ontwikkeling in de school. Maar ook de uitwerking ervan in de groep ten behoeve van de kinderen.

Zowel Kapablo als de VHM zijn daarom voor mij waardevolle instrumenten die daarop aansluiten. Daarmee wil ik met plezier de professionals begeleiden tot verdere ontwikkeling van hun meesterschap.

Charissa van Andel