Zet je L11 leraren in positie

"De leraar L11 is naast het takenpakket van de leraar L10 trekker/projectleider bij onderwijsvernieuwing of verbetering of neemt deel aan onderzoek en vertaalt dat in visievorming en onderwijsontwikkeling voor de eigen school."

Bovenstaande omschrijving van de L11 leraar is afkomstig van De Algemene Onderwijsbond en biedt houvast voor schoolbesturen. Inmiddels hebben ze hun functiehuis op orde: functiebeschrijvingen gemaakt, personeel ingeschaald. Maar nu… Hoe breng je nu je L11-leerkracht in “stelling”? Hoe geef je je expert-leerkracht de tools om de rol te spelen die hem/haar toebedeeld is? We geven u graag iets ter overweging mee.

van buiten naar binnen vs van binnen naar buiten

Traditioneel gezien kan de L11-leerkracht zijn rol pakken door “van buiten naar binnen” projecten aan te sturen. Zo kan de L11-leerkracht met een specialisatie in taal (of evengoed rekenen) de aanschaf van een nieuwe taalmethode initiëren en leiden, of kan meedenken over visie en beleid in de school vanachter het bureau. Laten we dit voor het gemak even het “van-buiten-naar-binnen”-model noemen.

De L11-er kan ook met behulp van een sterk observatiemodel collega’s tot dienst zijn door middel van peer-review: via lesobservaties kan de expertleerkracht een meer coachende rol innemen, waarbij hij/zij ook nog eens veel kennis en ervaring opdoet over het pedagogisch/didactisch klimaat in de school. Met díe kennis kan de expertleerkracht meehelpen de onderwijsontwikkeling vorm te geven van binnenuit. Het “van-binnen-naar-buiten”-model, zogezegd. 

Kapablo / Cadenza VHM voorziet niet alleen in een sterk onderbouwd observatiemodel, maar biedt heel veel mogelijkheden voor peer-review, data-analyse en schoolontwikkeling van binnenuit! Het drijft onderwijsontwikkeling aan die uit het hart van de school komt: leerkrachtgedrag!

Met Kapablo / Cadenza VHM rust u uw organisatie uit met een intelligent model voor lesobservaties, die op velerlei manieren te gebruiken is en uw L11-leerkrachten het gereedschap in handen geeft om de rol te pakken die voor ze weggelegd is.

Meer weten over duurzame onderwijsontwikkeling en de rol van Triqs Educatief hierin? Neem snel contact met ons op en plan een vrijblijvend gesprek in met één van onze adviseurs. We praten u graag bij!

Deel dit bericht

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.