Versterking Toezicht Inspectie

Onze Inspectie van het Onderwijs versterkt de komende jaren het toezicht in het funderend onderwijs. Daarin focussen zij zich o.a. op het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen.


Per 01-08-2023

Er is een nieuwe standaard basisvaardigheden bijgekomen (OP0) en de standaarden zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en pedagogisch-didactisch handelen (OP3) zijn verder geconcretiseerd.

Lees meer over de standaard basisvaardigheden in het onderzoekskader

Lees meer over aanpassingen voor OP2 en OP3

De vaardigheden op deze standaarden meten met Triqs Educatief

Binnen de vaardigheidsmeters die Triqs Educatief aanbiedt, zijn deze standaarden m.n. waar het gaat over instructiegedrag gelukkig al gedegen en specifiek ingebouwd.

Binnen de standaard OP0 zit dit m.n. in onze focus op zicht op ontwikkeling en begeleiding middels het observeren van bijvoorbeeld

 • scherpe leer- en/of aanpakdoelen
 • een herkenbare instructiestructuur


Binnen de standaard OP2 zit dit in onze focus op de uitvoering van het curriculum middels het observeren van bijvoorbeeld

 • systematisch en zorgvuldig gebruikmaken van het leerlingvolgsysteem
 • gestructureerd en planmatig zorgdragen voor ontwikkeling en begeleiding op maat
 • uitspreken van hoge verwachtingen
 • bieden van gelijke kansen
 • zorgdragen voor een ononderbroken ontwikkeling en voortgang


En de standaard OP3 zit qua focus volledig ingebed in onze kijkwijzers, want met onze kijkwijzers wordt observatie gericht op:

 • zorg voor veiligheid en actief betrokkenheid
 • creëren van een pedagogisch en didactisch passend en stimulerend leerklimaat
 • zorgen voor een ordelijk verloop van de les
 • efficiënt omgaan met de lestijd
 • scherp gestelde leer- en/of aanpakdoelen
 • monitoring en differentiatie tijdens de les
 • effectieve instructie (-vaardigheden)
 • voldoende oefening en herhaling
 • afstemming op voorkennis en onderwijsbehoeften
 • geven van gerichte feed (-up, -forward en -back) op zowel product als proces
 • Eigenaarschap en zicht op eigen ontwikkeling

Voor alle scholen die werken met de vaardigheidsmeters die Triqs Educatief aanbiedt, betekent dit dat zij zo nodig opgelucht adem kunnen halen. Met de juiste inzet ervan zaten zij al en zitten zij nog steeds op de goede weg en dat lijkt ons fijn om te weten.

Interesse?

Heeft uw stichting of school(bestuur) ook interesse om op een ontwikkelingsgerichte wijze leerkrachtvaardigheden inzichtelijk te maken op bewezen factoren van pedagogiek, klassenmanagement en didactiek met de bedoeling de kwaliteit van onderwijs duurzaam te verbeteren?

Neem dan voor meer informatie contact op met Marloes Vette of Joost Laninga.

Deel dit bericht

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.