NPO & duurzame ontwikkeling

Inmiddels hebben de meeste organisaties hun interventies bepaald, maar in hoeverre is rekening gehouden met het duurzame karakter? En hoe kan Kapablo als vliegwiel fungeren voor duurzame onderwijsontwikkeling?

Wij weten uit eigen onderzoek dat 80% van de scholen in Nederland kiest voor de inzet van extra leerkrachten, bekostigd uit de NPO-middelen. Deze keuze is legitiem vanuit het keuzemenu dat is aangereikt, maar hoe buig je deze kortdurende extra personele inzet om tot een duurzame onderwijsontwikkeling? Graag denken we met u mee en vertellen u meer over Kapablo; hét vliegwiel voor duurzame onderwijsontwikkeling.

Onderwijskwaliteit op langere termijn

Onderwijsontwikkeling en het waarborgen van de onderwijskwaliteit is altijd al een issue geweest. En is dat door de komst van de NPO subsidiegelden nu makkelijker of juist moeilijker geworden? Immers, hoe zorg je er nu voor dat je met al die nieuwe leerkrachten zicht houdt op de kwaliteit in de klas?

Kapablo, vliegwiel voor duurzame onderwijsontwikkeling

Ons observatie-instrument Kapablo (www.kapablo.nl) geeft een gedetailleerd beeld van de pedagogische en didactische kwaliteiten van de leerkracht. Het instrument wordt ingezet als ontwikkelinstrument en bestaat uit 2 onderdelen, te weten de observatie en het reflectieve nagesprek. Aan de hand van goed onderbouwde (evidence informed) kijkwijzers bieden we (vak)leerkrachten, onderwijsassistenten en IB-ers de mogelijkheid zich gericht te ontwikkelen. Voor de directeur zijn er verschillende rapportagemogelijkheden waarbij op basis van een teamfoto de kwaliteiten van het gehele team inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Juist voor startende leerkrachten is het van belang concrete feedback te ontvangen op hun gedrag omdat we weten dat gedragsverandering daarbij het meest effectief is. Maar ook de leerkracht die al 15 jaar voor de klas staat heeft recht op een terugkoppeling op zijn/haar kwaliteiten. Laat Kapablo daarbij het vliegwiel zijn voor duurzame onderwijsontwikkeling!

Kapablo voor duurzame onderwijsontwikkeling

Meer weten over het verduurzamen van NPO interventies en de rol van Kapablo? Neem snel contact met ons op en we praten u bij.

Deel dit bericht

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.