Inspectieverslag 8 van 8

In het onlangs verschenen verslag van de Onderwijsinspectie zijn belangrijke bevindingen gedaan. Wij behandelen de 8 belangrijkste in deze serie blogs.

In deze serie van 8 blogs zullen wij de 8 belangrijkste bevindingen vanuit het verslag van de Onderwijsinspectie ‘De staat van het onderwijs 2020‘ behandelen. We zullen hierbij ook kijken wat de mogelijkheden van Triqs Educatief zijn om schoolleiders, teams en/of leraren te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Vandaag deel 8 van 8, bekijk hier de andere delen uit deze serie.


8 Een motiverende houding van leraren

Motivatie om te leren is een belangrijke factor in het leerproces. Leraren kunnen de motivatie van leerlingen op verschillende manieren verhogen. Leraren en leerlingen geven beiden aan dat leraren leerlingen kunnen motiveren door hoge verwachtingen uit te spreken, door leerlingen telkens nieuwe kansen te geven, door hun complimenten te geven en door hun werkhouding te bespreken in de klas. (samengevat vanuit Inspectieverslag)


Hoe kan Triqs Educatief u hierbij ondersteunen?

Inspectie stelt dus dat de motivatie om te leren een belangrijke succesfactor is. Motivatie komt voort uit zelfvertrouwen. Daar ligt een cruciale rol voor onze leraren en daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Waar Marzano globaal aangeeft ‘dat leraren het verschil maken’ scherpt Hattie dat verder aan; ‘Leraren met de juiste mentale instelling maken het verschil’.

Effectieve leraren

Effectieve leraren zijn volgens Hattie de beoordelaar en aanjager van alle onderwijsleerprocessen, kennen een reeks van leerstrategieën om kennis, begrip en conceptueel begrip bij te brengen, maken goed gebruik van de kracht van feedback en hebben de wil om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Hoge verwachtingen

Hoge(re) verwachtingen leiden tot hoge(re) prestaties, terwijl lage(re) verwachtingen leiden tot lage(re) prestaties. Dit kent 2 dimensies; de verwachtingen van de leerlingen zelf over wat ze wel of niet kunnen en de verwachtingen van de leraren. Leerlingen met een positief zelfbeeld en hoge verwachtingen spannen zich meer in om die verwachtingen waar te kunnen maken. Leerlingen met minder zelfvertrouwen stemmen hun inspanning af op de emotie het toch niet te kunnen. Beiden zullen gedurende het werk bevestigd worden in hun verwachting, we noemen dat ook wel ‘selffullfilling prophecy.

Het Pygmalion-effect

Voor leraren gaat dit zelfs nog een stapje verder; zij gaan onbewust hun handelen afstemmen op de verwachtingen die ze van hun leerlingen hebben. Leerlingen waar ze hoge verwachtingen van hebben krijgen dan meer aandacht en meer kansen, dan leerlingen waarvan ze lage verwachtingen hebben. Langzamerhand gaan de leerlingen zich vervolgens gedragen op basis van de verwachting van de leraar en voelt die zich bevestigd in zijn oordeel. In de literatuur noemen we dit het Pygmalion-effect.

Workshop

Triqs Educatief heeft een workshop ‘Strategieën voor denken en leren’ ontwikkeld, waarin diverse effecten op het leren van kinderen worden belicht. We baseren ons daarbij op veel wetenschappelijk onderzoek. Bij de workshop hoort een theoretische reader met verschillende  zelfreflectieopdrachten voor leraren. Hierdoor ontdekken ze zelf wat de impact van hun handelen is op de resultaten van hun leerlingen. Deze workshop is een must voor leraren die hun leerlingen optimale leerkansen willen bieden.

Overige bevindingen

Klik hier voor de andere bevindingen vanuit het inspectieverslag:

  1. onderwijskundig leiderschap maakt verschil
  2. prettig schoolklimaat voor leerlingen
  3. onderwijsleerproces: lessen voldoende taakgericht
  4. feedback en feedforward
  5. doelgericht aanbod, doorlopende evaluatie en waar nodig interventie
  6. kwaliteit van de instructie en de betrokkenheid van leerlingen
  7. inspelen op de behoeften van individuele leerlingen
  8. een motiverende houding van leraren

Deel dit bericht

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.