Inspectieverslag 7 van 8

In het onlangs verschenen verslag van de Onderwijsinspectie zijn belangrijke bevindingen gedaan. Wij behandelen de 8 belangrijkste in deze serie blogs.

In deze serie van 8 blogs zullen wij de 8 belangrijkste bevindingen vanuit het verslag van de Onderwijsinspectie ‘De staat van het onderwijs 2020‘ behandelen. We zullen hierbij ook kijken wat de mogelijkheden van Triqs Educatief zijn om schoolleiders, teams en/of leraren te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Vandaag deel 7 van 8.


7 Inspelen op de behoeften van individuele leerlingen

Goede uitleg betekent volgens leerlingen dat de leraar inspeelt op hun individuele leerbehoefte. De ene leerling heeft baat bij herhaling van de instructie, eventueel in een kleinere groep of op andere wijze, terwijl een ander soms beter zelf aan het werk kan gaan met de leerstof. Zowel leraren als leerlingen kunnen sturen op wat op welk moment het beste past. (samengevat vanuit Inspectieverslag)


Hoe kan Triqs Educatief u hierbij ondersteunen?

In de Staat van het Onderwijs lezen we dat leerlingen het belangrijk vinden dat de leraar inspeelt op hun individuele leerbehoefte. Vaak is er tijdens de instructie nog een klassikaal frontaal aanbod zichtbaar. Leraren vinden het lastig om leerlingen los te laten en ze zonder te participeren in de instructie vast zelfstandig aan het werk te laten gaan. Wij onderschrijven dat beeld op basis van onze eigen observaties. We zien echter ook het positieve effect op de betrokkenheid van leerlingen, die wel een autonome keuze hebben in het wel of niet meedoen met de instructie. Op een effectieve wijze omgaan met verschillen vraagt kennis van leren en moed om keuzes te maken.

Verlengde instructie of verlengde begeleide inoefening

Over het algemeen zien we dat leraren hun klassenmanagement zo hebben ingericht dat ze aan een groepje leerlingen verlengde instructie kunnen geven, al dan niet aan een speciale instructietafel. Wat we dan echter vooral zien is dat er geen sprake is van verlengde instructie, maar van verlengde begeleide inoefening. Verlengde instructie start weer met ‘modeling’;  de leraar doet hardop denkend de aanpak voor om het leerdoel te kunnen realiseren. Daarna volgt de begeleide inoefening door de aanpak samen met de leerlingen stap voor stap toe te passen.

Training of workshop

Triqs Educatief heeft speciale workshops en trainingen ontwikkeld om leraren te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. We baseren ons daarbij op relevant en actueel wetenschappelijk onderzoek van bijvoorbeeld Marzano en Hattie over effectief lesgeven. Triqs Educatief levert in dat kader maatwerktrainingen die op locatie kunnen worden aangeboden.

Overige bevindingen

Klik hier voor de andere bevindingen vanuit het inspectieverslag:

  1. onderwijskundig leiderschap maakt verschil
  2. prettig schoolklimaat voor leerlingen
  3. onderwijsleerproces: lessen voldoende taakgericht
  4. feedback en feedforward
  5. doelgericht aanbod, doorlopende evaluatie en waar nodig interventie
  6. kwaliteit van de instructie en de betrokkenheid van leerlingen
  7. inspelen op de behoeften van individuele leerlingen
  8. een motiverende houding van leraren

Deel dit bericht

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.