Inspectieverslag 5 van 8

In het onlangs verschenen verslag van de Onderwijsinspectie zijn belangrijke bevindingen gedaan. Wij behandelen de 8 belangrijkste in deze serie blogs.

In deze serie van 8 blogs zullen wij de 8 belangrijkste bevindingen vanuit het verslag van de Onderwijsinspectie ‘De staat van het onderwijs 2020‘ behandelen. We zullen hierbij ook kijken wat de mogelijkheden van Triqs Educatief zijn om schoolleiders, teams en/of leraren te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Vandaag deel 5 van 8.


5 Doelgericht aanbod, doorlopende evaluatie en waar nodig interventie

Op de goed presterende scholen creëren de leraren een doelgericht aanbod. Er vindt doorlopend evaluatie plaats en waar nodig intervenieert men. De lessen op deze scholen bevatten veel formatieve elementen, om ook de leerlingen inzicht te geven in de voortgang. Leerlingen kunnen zo verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces, dat geeft hun rust en zelfvertrouwen. (samengevat vanuit Inspectieverslag)


Hoe kan Triqs Educatief u hierbij ondersteunen?

Inspectie geeft aan dat uit hun analyses van de goed presterende scholen blijkt dat die scholen zich onderscheiden door een sterk onderwijskundig management en een doelgericht aanbod. Doelgericht houdt in dat die scholen werken op basis van goed geformuleerde doorlopende leerlijnen voor het hele curriculum. Op basis van die leerlijnen wordt voor iedere les een concreet leerdoel geformuleerd. De instructie wordt gegeven en aan het eind van de les wordt samen met de leerlingen geëvalueerd of het leerdoel ook is behaald.

Doel of activiteit

Veel leraren vinden het nog lastig om goede leerdoelen te stellen, vooral ook om dat nog lang niet iedere lesmethode uitgaat van scherp geformuleerde leerdoelen. In veel lessen, maar ook in methoden, wordt vaak wel benoemd wat leerlingen in die les gaan doen, maar niet wat ze gaan leren. Pas als een doel als leerdoel is geformuleerd, kun je ook evalueren met de leerlingen of het doel gehaald is. Dat geeft leerlingen rust en zelfvertrouwen.

Taxonomie van Bloom

In principe zijn doelen pas echt effectief als ze geformuleerd worden als aanpakdoel; ‘Je leert hoe…’ Het woord ‘hoe’ in het doel verwijst dan naar de aanpak die de leraar de leerlingen gaat aanleren tijdens de instructie. In de Taxonomie van Bloom wordt de impact van de verschillen in doelen uitstekend gevisualiseerd.

Workshop of training

Triqs Educatief biedt in dit kader gerichte begeleiding aan. Dit kan als een workshop, maar ook als een studiedag(deel). In zo’n bijeenkomst leren leraren hoe ze goede doelen kunnen stellen. Maar ook wat daarvan de impact is op hun instructie en het leerresultaat van de leerlingen. Het stellen van goede doelen maakt onderdeel uit van ons aanbod voor het professionaliseren van leraren. Dit is o.a. gebaseerd op de theorie uit het boek ‘SLIM! De 4 sleutels voor een effectieve les’, waarvan één van de adviseurs van Triqs Educatief medeauteur is.

Overige bevindingen

Klik hier voor de andere bevindingen vanuit het inspectieverslag:

  1. onderwijskundig leiderschap maakt verschil
  2. prettig schoolklimaat voor leerlingen
  3. onderwijsleerproces: lessen voldoende taakgericht
  4. feedback en feedforward
  5. doelgericht aanbod, doorlopende evaluatie en waar nodig interventie
  6. kwaliteit van de instructie en de betrokkenheid van leerlingen
  7. inspelen op de behoeften van individuele leerlingen
  8. een motiverende houding van leraren

Deel dit bericht

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.