Inspectieverslag 4 van 8

In het onlangs verschenen verslag van de Onderwijsinspectie zijn belangrijke bevindingen gedaan. Wij behandelen de 8 belangrijkste in deze serie blogs.

In deze serie van 8 blogs zullen wij de 8 belangrijkste bevindingen vanuit het verslag van de Onderwijsinspectie ‘De staat van het onderwijs 2020‘ behandelen. We zullen hierbij ook kijken wat de mogelijkheden van Triqs Educatief zijn om schoolleiders, teams en/of leraren te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Vandaag deel 4 van 8.


4 Feedback en feedforward

Ook dit jaar blijkt uit de observaties dat leraren vooral feedback op het resultaat (het antwoord) geven en minder vaak op de manier waarop dit resultaat tot stand gekomen is (het proces) of op de vervolgstappen (feedforward). Echte interesse van leerlingen voor de les hangt echter sterker samen met het krijgen van procesfeedback en feedforward, dan met de andere vormen van feedback. Goede feedback geeft informatie aan leerlingen over waar ze staan en hoe ze verder moeten. Zo krijgen leerlingen ook controle over hun leren en dat vergroot hun intrinsieke motivatie. Het geven van procesfeedback en feedforward is daarmee een belangrijke vaardigheid, die leraren verder kunnen ontwikkelen om hun leerlingen meer te ondersteunen en motiveren. (samengevat vanuit Inspectieverslag)


Hoe kan Triqs Educatief u hierbij ondersteunen?

Volgens de waarnemingen van Inspectie geven leraren dus wel feedback, maar doen ze dat vooral op het product; ze geven aan of een antwoord goed of fout is, vaak aangevuld met een bedankje, een compliment of een correctie .Veel minder wordt waargenomen dat leraren echt inhoudelijk feedback geven op het denkproces waarmee de leerling aan zijn antwoord is gekomen, terwijl juist die feedback de leerling ondersteunt in zijn ontwikkeling. Wij kunnen de bevindingen van Inspectie bevestigen op basis van veel eigen lesobservaties met onze digitale meetinstrumenten.

Feedforward

Pas als leraren structureel procesfeedback gaan geven kunnen ze ook de volgende stap zetten; het geven van feedforward. Feedforward zijn eigenlijk de concrete tips of aanwijzingen, die je leerlingen geeft zodat ze het proces om het leerdoel te realiseren in een volgende les daadwerkelijk kunnen doorlopen. Feedforward is dus altijd gericht op het toekomstige leren en dat geeft leerlingen een enorme stimulans.

Workshop feedback

Om leraren te leren hoe ze goede feedback kunnen geven, heeft Triqs Educatief een specifieke workshop over feedback ontwikkeld die op teamniveau kan worden aangeboden. In de workshop laten we leraren zelf het effect van feedforward ervaren aan de hand van een aantal concrete casussen. Bovendien koppelen we in de workshop het geven van gerichte feedback aan het concrete leerdoel en de instructie. Doel-instructie-feedback wordt zo de motor van de onderwijsontwikkeling, waardoor leraren effectiever les gaan geven en leerlingen meer gaan leren.

Overige bevindingen

Klik hier voor de andere bevindingen vanuit het inspectieverslag:

  1. onderwijskundig leiderschap maakt verschil
  2. prettig schoolklimaat voor leerlingen
  3. onderwijsleerproces: lessen voldoende taakgericht
  4. feedback en feedforward
  5. doelgericht aanbod, doorlopende evaluatie en waar nodig interventie
  6. kwaliteit van de instructie en de betrokkenheid van leerlingen
  7. inspelen op de behoeften van individuele leerlingen
  8. een motiverende houding van leraren

Deel dit bericht

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.