Inspectieverslag 3 van 8

In het onlangs verschenen verslag van de Onderwijsinspectie zijn belangrijke bevindingen gedaan. Wij behandelen de 8 belangrijkste in deze serie blogs.

In deze serie van 8 blogs zullen wij de 8 belangrijkste bevindingen vanuit het verslag van de Onderwijsinspectie ‘De staat van het onderwijs 2020‘ behandelen. We zullen hierbij ook kijken wat de mogelijkheden van Triqs Educatief zijn om schoolleiders, teams en/of leraren te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Vandaag deel 3 van 8.


3 Onderwijsleerproces: lessen voldoende taakgericht

De meeste leraren organiseren hun onderwijs efficiënt en creëren de voorwaarden voor een positief leerklimaat. Ze zorgen voor structuur en doelmatige en ordelijke lessen. Een taakgerichte werksfeer en actief betrokken leerlingen hangt sterk samen. Tijdens veel geobserveerde lessen tonen leerlingen zich echt geïnteresseerd. Inspecteurs zien dat leraren hun leerlingen steeds meer gaan betrekken bij het eigen leerproces om zo hun motivatie om te leren te vergroten, bijvoorbeeld door kindgesprekken te voeren of samen leerdoelen te bepalen. (samengevat vanuit Inspectieverslag)


Hoe kan Triqs Educatief u hierbij ondersteunen?

Op basis van de data uit onze digitale instrumenten Kapablo en de Cadenza Vaardigheidsmeter kunnen wij het beeld van Inspectie bevestigen. In de meeste klassen wordt het onderwijs effectief georganiseerd en is er een positief leerklimaat zichtbaar. Veel leraren hanteren activerende werkvormen zoals het wisbordje of beurtenstokjes om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Hoewel steeds meer leraren hun leerlingen stimuleren om naast het centrale leerdoel van de les ook eigen leerdoelen te formuleren, liggen hier ook nog echt ontwikkelkansen. Als leerlingen eigen doelen stellen komt dit het resultaat direct ten goede; leerlingen leggen de lat vaak hoog en willen daar vervolgens ook zelf aan voldoen. Volgens John Hattie is het beeld dat leerlingen hebben over hun eigen leerprestatie de meest effectieve leerstrategie.

Evalueren

Wat ons verder op basis van de data uit onze digitale meetinstrumenten opvalt is dat er ook belangrijke winst te halen is in de evaluatiefase. Vaak krijgen de leerlingen alleen te horen dat ze goed of hard gewerkt hebben. Voor hun ontwikkeling is het echter heel belangrijk om ook samen met de leerlingen het leerproces te evalueren in relatie met het leerdoel van de les. Zonder gerichte feedback en een gedegen evaluatie van het leerproces stagneert de ontwikkeling van de leerlingen.

Triqs Educatief heeft in dit kader een set evaluatiekaartjes met een beknopte handleiding ontwikkeld. Deze kaartjes kunnen zowel klassikaal als individueel of in groepjes gebruikt worden. Door het structureel gebruik van deze evaluatiekaartjes krijgen leraar en leerlingen meer zicht op de ontwikkeling en het leerproces. Leerlingen leren zo dat hun inspanning voorwaardelijk is voor hun resultaat. Triqs Educatief begeleidt scholen in het gebruik van de kaartjes.

Overige bevindingen

Klik hier voor de andere bevindingen vanuit het inspectieverslag:

  1. onderwijskundig leiderschap maakt verschil
  2. prettig schoolklimaat voor leerlingen
  3. onderwijsleerproces: lessen voldoende taakgericht
  4. feedback en feedforward
  5. doelgericht aanbod, doorlopende evaluatie en waar nodig interventie
  6. kwaliteit van de instructie en de betrokkenheid van leerlingen
  7. inspelen op de behoeften van individuele leerlingen
  8. een motiverende houding van leraren

Deel dit bericht

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.