Inspectieverslag 2 van 8

In het onlangs verschenen verslag van de Onderwijsinspectie zijn belangrijke bevindingen gedaan. Wij behandelen de 8 belangrijkste in deze serie blogs.

In deze serie van 8 blogs zullen wij de 8 belangrijkste bevindingen vanuit het verslag van de Onderwijsinspectie ‘De staat van het onderwijs 2020‘ behandelen. We zullen hierbij ook kijken wat de mogelijkheden van Triqs Educatief zijn om schoolleiders, teams en/of leraren te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Vandaag deel 2 van 8.


2 Prettig schoolklimaat voor leerlingen

Op de meeste onderzochte scholen is sprake van een prettig schoolklimaat: het pedagogisch klimaat werd in de helft van de scholen met goed gewaardeerd. Die scholen noemen een goed pedagogisch klimaat als voorwaarde om tot leren te komen. Een goed pedagogisch klimaat kenmerkt zich door een prettige sfeer en duidelijkheid over hoe je met elkaar omgaat en ervoor zorgt dat de leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen. De leraren geven het goede voorbeeld, verwelkomen de leerlingen bij binnenkomst en stralen plezier uit in hun werk. (samengevat vanuit Inspectieverslag)


Hoe kan Triqs Educatief u hierbij ondersteunen?

Inspectie constateert op basis van hun schoolbezoeken dat het pedagogisch klimaat op de meeste bezochte scholen in orde is. Ook wij zien dat beeld tijdens onze lesbezoeken. Het pedagogisch klimaat is de basis voor het leren, als het niet veilig is in een klas, komt het leren direct onder spanning te staan. Het gros van de leraren laat zien dat ze hart en oog hebben voor hun leerlingen en stralen dat ook uit in hun handelen. In ons onderwijs werken veel bevlogen mensen, waarbij werk ondergeschikt lijkt aan hun passie en hun roeping om kinderen wat te willen leren.

Activerende werkvormen

Triqs Educatief ziet nog wel duidelijke kansen om het pedagogisch klimaat nog verder te ontwikkelen en te verbeteren door het gebruik van meer activerende werkvormen. Activerende werkvormen vergroten de actieve betrokkenheid en dat komt het welzijn van de leerlingen ten goede. Door het gebruik van coöperatieve structuren wordt niet alleen de actieve betrokkenheid vergroot, maar daardoor wordt ook het geloof in eigen kunnen versterkt en verbetert de sociale cohesie in de groep. Leerlingen leren op basis van verschillende rollen en taken diverse sociale en communicatieve vaardigheden aan, die cruciaal zijn voor hun ontwikkeling tot zelfverantwoordelijke deelnemer aan onze complexe samenleving.

Trainingen

Triqs Educatief  traint teams in het gebruik van coöperatieve structuren binnen het directe instructiemodel. Wij bieden hiervoor een hele praktische basisworkshop aan, maar verzorgen ook maatwerktrainingen op basis van ‘Vandaag geleerd, morgen toegepast!’

Overige bevindingen

Klik hier voor de andere bevindingen vanuit het inspectieverslag:

  1. onderwijskundig leiderschap maakt verschil
  2. prettig schoolklimaat voor leerlingen
  3. onderwijsleerproces: lessen voldoende taakgericht
  4. feedback en feedforward
  5. doelgericht aanbod, doorlopende evaluatie en waar nodig interventie
  6. kwaliteit van de instructie en de betrokkenheid van leerlingen
  7. inspelen op de behoeften van individuele leerlingen
  8. een motiverende houding van leraren

Deel dit bericht

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.