Inspectieverslag 1 van 8

In het onlangs verschenen verslag van de Onderwijsinspectie zijn belangrijke bevindingen gedaan. Wij behandelen de 8 belangrijkste in deze serie blogs.

In deze serie van 8 blogs zullen wij de 8 belangrijkste bevindingen vanuit het verslag van de Onderwijsinspectie ‘De staat van het onderwijs 2020‘ behandelen. We zullen hierbij ook kijken wat de mogelijkheden van Triqs Educatief zijn om schoolleiders, teams en/of leraren te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Vandaag deel 1 van 8.


1 Onderwijskundig leiderschap maakt het verschil

Uit het onderzoek naar verschillen in schoolprestaties blijkt dat scholen met hoge leerresultaten zich vrijwel allemaal kenmerken door een sterke onderwijskundige leiding. In die scholen ziet Inspectie een professionele cultuur waarin teamleden samenwerken aan kwaliteitsverbetering. Onderwijskundig leiderschap lijkt essentieel voor doelgerichte sturing en focus in de onderwijsontwikkeling. Dat geeft teams ruimte en vertrouwen om nieuwe zaken uit te proberen. Om vervolgens van daaruit vanuit dezelfde visie aan gezamenlijke doelen te werken, te evalueren en bij te stellen. (samengevat vanuit Inspectieverslag)


Hoe kan Triqs Educatief u hierbij ondersteunen?

Inspectie constateert dat de kwaliteit van de school en zijn onderwijs in hoge mate afhankelijk is van het onderwijskundig management van de schoolleider. Triqs Educatief onderschrijft die conclusie op basis van eigen waarnemingen en verzamelde data. Wij ondersteunen in dat kader schoolleiders in het vergroten van hun skills om inhoudelijk grip te krijgen en te houden op de onderwijskundige kwaliteit van de school.

Kijkwijzers

Wij hebben hiervoor 2 verschillende digitale instrumenten (Kapablo en de Cadenza Vaardigheidsmeter) ontwikkeld waarmee schoolleiders het pedagogisch, organisatorisch en didactisch handelen van al hun leraren kunnen monitoren. Beide kijkwijzers voldoen aan de criteria die de PO-raad hiervoor heeft laten opstellen.

De kwaliteit van het handelen in de klas van iedere individuele leraar bepaalt de kwaliteit van de hele school. De onderwijskundige en managementkwaliteiten van de schoolleider vormen hierbij de onmisbare schakel tot schoolsucces.

Trainingen

Om onze kijkwijzers op een daadkrachtige wijze in te kunnen zetten om de kwaliteit van het onderwijs op de hele school te verbeteren hebben we bij beide instrumenten inhoudelijke trainingen ontwikkeld. Deze zijn gericht op het observeren en beoordelen van leraargedrag in de klas op basis van de laatste wetenschappelijke onderzoeksgegevens. Wij leren schoolleiders om de resultaten van die observaties op een reflectieve wijze te bespreken met de leraren. Hierbij staat de persoonlijke groei en ontwikkeling van de leraar centraal. Zo krijg je als schoolleider de regie over het onderwijskundig handelen van je team. Samen met Triqs Educatief kan je werken aan een integrale onderwijsverbetering.

Teamoverzichten

Met beide instrumenten kun je met één druk op een knop zowel individuele als teamoverzichten over het pedagogisch-didactisch handelen genereren. Hiermee heb je als schoolleider direct een gedegen overzicht van de sterke vaardigheden en ontwikkelgebieden binnen je school. Op basis van deze analyses kun je tevens gefundeerde keuzes maken op het gebied van consultatie, intervisie en nascholing.

Overige bevindingen

Klik hier voor de andere bevindingen vanuit het inspectieverslag:

  1. onderwijskundig leiderschap maakt verschil
  2. prettig schoolklimaat voor leerlingen
  3. onderwijsleerproces: lessen voldoende taakgericht
  4. feedback en feedforward
  5. doelgericht aanbod, doorlopende evaluatie en waar nodig interventie
  6. kwaliteit van de instructie en de betrokkenheid van leerlingen
  7. inspelen op de behoeften van individuele leerlingen
  8. een motiverende houding van leraren

Deel dit bericht

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.