Good practice

De laatste update van onze observatie-instrumenten Kapablo en Cadenza VHM gaat over het toevoegen van good practices. Deze nieuwe functionaliteit willen willen we graag even toelichten.

Regelmatig vinden er updates plaats aan onze observatie-instrumenten Kapablo en Cadenza VHM. Zowel updates die technisch van aard zijn (zoals bv. een AFAS koppeling of iPad ondersteuning) als functionele updates zoals de mogelijkheid tot flitsobservaties of een teamfoto, zijn in de afgelopen tijd ontwikkeld. De laatste update gaat over het toevoegen van good practices, deze willen we graag even toelichten.

Leren door observeren

Onze instrumenten zijn ontwikkelinstrumenten. Ze zijn gemaakt vanuit de gedachte dat een observatie weliswaar een momentopname is, maar als doel heeft op een zo objectief mogelijke manier inzicht te geven in de pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden die op dat moment zichtbaar zijn. Maar de observatie staat niet op zichzelf, het reflectiegesprek volgend op de observatie is minstens zo belangrijk als de observatie zelf. In dit gesprek wordt op basis van de vragen van de reflectiekaart samen met de leraar verkend wat zijn expliciete kwaliteiten zijn en waar zijn ontwikkelkansen liggen binnen de kaders van de geobserveerde les. Vervolgens formuleert de leraar op basis van het gevoerde reflectiegesprek zelf zijn eigen ontwikkelafspraken.

Geobjectiveerde scoringscriteria

In beide instrumenten hebben we voor de auditoren de scoringscriteria ingebouwd. Als u de kijkwijzer aan het invullen bent en u twijfelt over uw score op een bepaalde vaardigheid kunt u de scoringscriteria voor die vaardigheid visualiseren door op de betreffende vaardigheid te klikken. Als u naar de volgende vaardigheid gaat sluit dit hulpvenster automatisch. De scoringscriteria zijn ontwikkeld voor de auditoren en het gebruik daarvan vergroot de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.

Ontwikkelplatform voor leraarvaardigheden

Binnen Kapablo en Cadenza VHM is het nu ook mogelijk de good practices te tonen bij de observatie zelf. Dit houdt in dat voor elke vaardigheid is beschreven wat (vanuit studie, wetenschap en praktijkervaring) de optimale zichtbare gedraging is die behoort bij die specifieke vaardigheid. De leraar kan zich laten inspireren door de kwalitatieve beschrijvingen en op deze manier zichzelf ontwikkelen op specifieke vaardigheden.

Aan de hand van de rol in het instrument (auditor of gebruiker/leraar) wordt automatisch de beschikbare documentatie geselecteerd. Als een auditor een vaardigheid aanklikt verschijnen de scoringscriteria, als een leraar/gebruiker een vaardigheid aanklikt verschijnen de voorbeelden van good practice.

Voorafgaand aan de observatie is het mogelijk een zelfevaluatie in te vullen. De leraar kan per vaardigheid invullen in hoeverre hij/zij zelf denkt deze vaardigheid onder de knie te hebben. Vervolgens kan deze zelfevaluatie gekoppeld worden aan de observatie en kunnen de verschillen tussen wat de leraar zelf denkt en wat de auditor heeft gezien in de les eenvoudig zichtbaar worden gemaakt.

Vanaf nu kunnen dus de good practice voorbeelden zowel bij een afgeronde observatie als bij het invullen van een zelfevaluatie worden opgeroepen.

Op deze manier leveren wij onze bijdrage aan duurzame onderwijsontwikkeling.

logo kapablo primair
logo cadenza vhm

Meer weten over duurzame onderwijsontwikkeling en de rol van Triqs Educatief hierin? Neem snel contact met ons op en plan een vrijblijvend gesprek in met één van onze adviseurs. We praten u graag bij!

Deel dit bericht

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.