Cognitieve belasting & EDI, een gouden duo!

In 2011 verscheen het boek Cognitive Load Theory van o.a. John Sweller. Het boek bevat dan het meest inclusieve en uitgebreide overzicht van de literatuur over de cognitive load theory, ook wel afgekort tot CLT.

Het biedt het onderwijs tot de dag van vandaag een definitieve verklaring van de unieke cognitieve architectuur en nieuwe instructieontwerp principes zoals expliciete directe instructie.

Triqs educatief ontwikkelt en biedt maatwerk oplossingen voor het onderwijs die te allen tijde ‘evidence based’ en praktisch inzetbaar dienen te zijn. Om te beginnen hebben we daartoe een tweetal vaardigheidsmeters om het onderwijsgedrag van leraren, op pedagogische, organisatorische en didactische vaardigheden, gedegen wijze in beeld te kunnen brengen.

Binnen het didactische observatie deel is met name de expliciete directe instructie een belangrijk onderdeel van zowel de Cadenza VHM als van Kapablo. Dat deze vorm van instructie geven belangrijk is om in te zetten bij de instructie van nieuwe vaardigheden blijkt dus uit een opeenstapeling van jarenlang onderzoek dat samenkomt in de cognitieve belastingstheorie. We hebben dit voor u vertaald en samengevat in de onderstaande factsheet.

cognitieve belasting theorie

CLT kan dan ook gezien worden als de verbindende factor onder de diverse directe instructiemodellen door de jaren heen. Denk maar aan DI, ADI, IGDI, GRRIM, de 4 sleutels, en het tegenwoordig in Nederland veel gebruikte EDI. Het is kortweg dé onderlegger onder alle modellen.

Triqs Educatief wil de ontwikkeling van het instructiegedrag op expliciete directe instructie dan ook nog explicieter in beeld kunnen brengen. Dit met de bedoeling om, met name in het reflectief ontwikkelingsgericht nagesprek met de leraar, goed zicht te laten ontstaan op de didactische ontwikkelkansen hierbinnen. Middels een speciaal ontworpen reflectiekaart bespreken we de geobserveerde les en geven we beeld aan het instructiegedrag met onze diagnosemodellen voor zowel de 4 sleutels als EDI.

Het versterken van directeuren, teamleiders en IB’ers in het PO, SO en VSO in het objectief observeren op bewezen instructievaardigheden en het reflectief ontwikkelingsgericht nabespreken ervan is de basis van onze auditorentraining.

Op basis van de uitkomsten op teamniveau, die scholen en schoolbesturen verkrijgen na inzet van onze Kapablo of Cadenza VHM, kunnen we maatwerk verzorgen voor schoolteams. We worden veel gevraagd voor bijvoorbeeld:

  • een teamintroductie; Vaardigheidsmeter/Kapablo
  • theoretische teamtraining; cognitieve belasting (cognitieve load theory CLT)
  • praktische teamtraining; ontwikkelen van een visie op leren
  • praktische maatwerk trainingen; EDI 2.0.
  • praktische teamtraining: 360 graden feedback
  • coaching ‘on the job’ van leraren; bijvoorbeeld collegiale consultatie (o.b.v. gezamenlijk lesontwerp en dit bij elkaar observeren)

Voor alle scholen die werken met de vaardigheidsmeters die Triqs Educatief aanbiedt, betekent dit dat zij zo nodig opgelucht adem kunnen halen. Met de juiste inzet ervan zaten zij al en zitten zij nog steeds op de goede weg en dat lijkt ons fijn om te weten.

Interesse?

Neem gerust contact op wanneer u kansen ziet voor uw organisatie of school. We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek om onze mogelijkheden met u te bespreken.

Neem dan voor meer informatie contact op met Marloes Vette of Joost Laninga.

Deel dit bericht

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.