Bekwaamheidseisen leraar

Triqs Educatief biedt 2 digitale instrumenten aan waarmee u als leidinggevende of bestuur de kwaliteit van het lesgeven van uw team of scholen inzichtelijk kunt maken.

Triqs Educatief biedt 2 digitale instrumenten aan waarmee u als leidinggevende of bestuur de kwaliteit van het lesgeven van uw team of scholen inzichtelijk kunt maken. Dit gebeurt aan de hand van de – door de sector geformuleerde – bekwaamheidseisen van de leraar.

Beide instrumenten – Kapablo en Cadenza VHM – zijn gebaseerd op het inspectiekader, de cao en relevant wetenschappelijk onderzoek en zijn daarmee ‘evidence based’. Ze omvatten het pedagogisch, organisatorisch en didactisch handelen van uw teamleden en/of van de scholen van uw bestuur. De vaardigheden zijn uitgewerkt in overzichtelijke kijkwijzers met concreet waarneembare gedragsindicatoren voor leraren. Om een zo groot mogelijke objectiviteit te waarborgen heeft Triqs Educatief bij iedere kijkwijzer criteria voor het scoren ontwikkeld. U kunt zo op heldere wijze in beeld brengen wat de kwaliteiten zijn van uw leraren en waar hun kansen op ontwikkeling liggen. Zo krijgt u grip op de professionele ontwikkeling van uw team of scholen.


Bekwaamheidseisen leraar

Met het gebruik van onze instrumenten is het tevens mogelijk om ‘met één druk op de knop’ het bekwaamheidsniveau van iedere geobserveerde les te toetsen aan de indicatoren die de cao voorschrijft voor het vaststellen van de mate van bekwaamheid van de leraren; start-, basis- of vakbekwaam. Het is aan het bestuur om beleid te formuleren voor het vaststellen van de mate van bekwaamheid van uw medewerkers. Triqs Educatief kan u hierbij ondersteunen.


Zelfdiagnose leraar

We hebben in onze instrumenten ook een zelfdiagnose ingebouwd. Leraren kunnen voorafgaand aan de lesobservatie zelf de kijkwijzer scoren en hun score zichtbaar maken voor de auditor. Ook voor leidinggevenden is een zelfdiagnose op de leidinggevende capaciteiten mogelijk. Op basis van deze diagnose kan een adviseur van Triqs Educatief in overleg met u de gewenste omvang van uw opleiding tot auditor bepalen.


Ontwikkeling centraal

In onze instrumenten staat de ontwikkeling van de leraar centraal en daarom trainen we u in het voeren van reflectieve nagesprekken op basis van een scherp geanalyseerde lesobservatie. We hebben hiervoor concrete scoringscriteria ontwikkeld en ingebouwd in beide instrumenten.


Teamontwikkeling

Door het gebruik van de teamoverzichten krijgt u zicht op de instructievaardigheden van al uw teamleden. Dit geeft u de kans om gericht te sturen op collegiale intervisie of consultatie. Op basis van het overzicht kunt u ook bepalen op welke onderdelen extra scholing wenselijk is. Kortom, u krijgt met onze instrumenten het vakmanschap van uw leraren in beeld.


Beschikbaarheid

Voor beide instrumenten zijn aparte kijkwijzers ontwikkeld voor het Primair Onderwijs en het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Ook voor het Voortgezet Onderwijs is een kijkwijzer beschikbaar.

Deel dit bericht

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.