Begeleiding van startende leraren

“Om startende leraren duurzaam voor het onderwijs te behouden is het belangrijk dat ze goede begeleiding krijgen. Begeleiding is daarmee een belangrijk instrument tegen uitval van startende leraren."

“De begeleiding van startende leraren is ook – of minstens zo – belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Intensieve begeleiding en coaching verminderen de kans op uitval en versnellen de ontwikkeling van het pedagogisch didactisch handelen (Helms-Lorenz, 2020)” aldus de auteurs van de onderzoeksrapportage “Startende leraren in coronatijd” van het Arbeidsmarktplatform PO.

De conclusies zijn helder en de rapportage brengt concreet de discrepantie tussen de behoefte en het aanbod van de begeleiding van startende leraren in beeld. De vraag daarna is: “Hoe pak je die begeleiding het beste aan? Hoe kun je startende leraren gericht ondersteunen bij hun primaire taak; het verzorgen van effectief onderwijs in een veilige leeromgeving.”  Daar zijn instrumenten voor ontwikkeld, want niet alleen een goede begeleiding van startende leraren is cruciaal, de manier waarop dat gebeurt en op welke onderwijskundige aspecten dat plaatsvindt, is van evenredig belang.

Leren door observeren

Digitale observatie-instrumenten, zoals de Cadenza vaardigheidsmeter of Kapablo zijn speciaal ontwikkeld om het pedagogisch, organisatorisch en didactisch handelen van leraren uitgebreid in kaart te brengen. Voor een effectief gebruik van dergelijke instrumenten geeft een training in de techniek van het instrument, het observeren van leraargedrag op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en het voeren van ontwikkelingsgerichte, reflectieve nagesprekken directeuren een stevige inhoudelijke basis om de ontwikkeling van (startende) leraren te monitoren. Deze instrumenten sluiten bovendien aan bij het Onderzoekkader van Inspectie, de cao en ‘evidence based’ onderzoeksresultaten en helpen directeuren om de dialoog zoals die omschreven is in de Wet Beroep Leraar 2018 vorm te geven.

Met een structureel gebruik van zo’n instrument voldoet een school tevens aan de eis uit de Wet op de Gesprekkencyclus om jaarlijks alle leraren gedegen feedback te geven over hun pedagogisch en didactisch handelen op basis van een lesobservatie. Voorwaarde hierbij is immers dat de school gebruik maakt van een beproefd observatie-instrument.

Meer weten over duurzame onderwijsontwikkeling en de rol van Triqs Educatief hierin? Neem snel contact met ons op en plan een vrijblijvend gesprek in met één van onze adviseurs. We praten u graag bij!

Deel dit bericht

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.