De directie van Triqs Educatief heeft een  kwaliteitsbeleid geformuleerd dat de organisatie in staat stelt om te voldoen aan redelijke eisen van opdrachtgevers en aan de wet- en regelgeving. Daarmee tracht de directie een efficiënte, effectieve en kwalitatief hoogstaande bedrijfsvoering en dienstverlening te realiseren.

De directie is eindverantwoordelijk voor de organisatie en daarmee, naast de goede werking en evaluatie, ook voor de instandhouding en de continue verbetering van het kwaliteitssysteem. Daarom is voor de uitvoering van deze taken een kwaliteitscoördinator aangesteld, die tevens zorg draagt voor de instructie en begeleiding van medewerkers met betrekking tot opbouw en juiste werking van het kwaliteitssysteem.

Om deze juiste werking van het kwaliteitssysteem te verkrijgen heeft Triqs Educatief gekozen voor decentralisatie van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, waardoor alle collega’s de kwaliteitsgedachte begrijpen en zij die in praktijk kunnen brengen. Daardoor kunnen zij de diensten die wij leveren op een juiste, betrouwbare, effectieve en efficiënte manier uitvoeren.

In diverse procedures en richtlijnen hebben wij beschreven op welke wijze wij dit beleid concreet vormgeven. Daarnaast is de cultuur van de organisatie een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsbeleid. Kwaliteitsbesef is daarom een breed gedeelde waarde in onze organisatie. 

De heer drs. A. Weynschenk is als kwaliteitsfunctionaris aangesteld om de naleving van de geformuleerde procedures te controleren.

directie Triqs Educatief