Schoolaudit

Geen verrassingen bij het inspectiebezoek

Wilt u helemaal zeker van uw zaak zijn, dan kunnen wij een schoolaudit komen afnemen voorafgaand aan het officiële inspectiebezoek.

Het schoolbezoek verloopt net zoals het bezoek van de ‘echte inspecteur’, echter met een groot verschil: direct na afloop krijgt het team tijdens het nagesprek wél rechtstreeks te horen hoe het onderwijs ervoor staat.


RESULTAAT

Een auditrapport voor uw school laat zien hoe de inspectie u zou beoordelen als zij langs zou komen. Dat geeft rust. Ook weet u op welke punten er mogelijk nog werk te doen is. In ons auditrapport vindt u praktische tips en suggesties.


DE AUDIT

Bij het uitvoeren van een schoolaudit door Triqs Educatief kunt u het volgende verwachten:

  • De schoolleiding ontvangt een auditrapport in dezelfde opzet als het inspectierapport
  • Het rapport geeft een voorspelling over het soort arrangement dat u kunt verwachten
  • Het auditrapport wordt met schoolleiding en team besproken
  • Voor verbeterpunten worden concrete tips en suggesties meegegeven

Bij uitvoering in het kader van Intern toezicht ontvangt u een periodiek overzicht met alle gegevens voor uw scholen. De training zal leiden tot een theoretisch en praktisch getrainde groep directeuren die zelf audits kan afnemen en zelf de beslisregels voor de toewijzing van het arrangement kan toepassen.


UW EIGEN INTERNE TOEZICHT ORGANISEREN?

U kunt als bestuur of school ons vragen om een schoolaudit uit te voeren, maar wij kunnen u ook leren uw eigen interne toezicht te organiseren, waarna u het zelf kunt doen. Deze audittraining levert een theoretisch en praktisch getrainde groep directeuren op die zelf audits kan afnemen en zelf de beslisregels voor de toewijzing van het arrangement kan toepassen.


MEER WETEN?

Voor meer informatie over de schoolaudit kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs via het onderstaande contactformulier.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

andere diensten van triqs educatief

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en nieuw voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.