Schoolaudit

Geen verrassingen bij het inspectiebezoek

Wilt u helemaal zeker van uw zaak zijn, dan kunnen wij een schoolaudit komen afnemen voorafgaand aan het officiële inspectiebezoek.

Het schoolbezoek verloopt net zoals het bezoek van de ‘echte inspecteur’, echter met een groot verschil: direct na afloop krijgt het team tijdens het nagesprek wél rechtstreeks te horen hoe het onderwijs ervoor staat.


RESULTAAT

Een auditrapport voor uw school geeft u duidelijke feedback over de kwaliteit van het onderwijs op uw school. U weet dan precies op welke punten er mogelijk nog werk te doen is. In ons auditrapport vindt u daarover ook praktische tips en suggesties.


DE SCHOOLAUDIT

Bij het uitvoeren van een schoolaudit door Triqs Educatief kunt u het volgende verwachten:

  • De schoolleiding ontvangt een auditrapport in dezelfde opzet als het inspectierapport
  • Het rapport geeft een voorspelling over het soort arrangement dat u kunt verwachten
  • Het auditrapport wordt met schoolleiding en team besproken
  • Voor verbeterpunten worden concrete tips en suggesties meegegeven


LIEVER UW EIGEN AUDITSYSTEMATIEK ORGANISEREN?

U kunt als bestuur of school ons vragen om een schoolaudit uit te voeren, maar wij kunnen u ook leren uw eigen auditsystematiek te organiseren, waarna u het zelf kunt doen. Deze audittraining levert een theoretisch en praktisch getrainde groep directeuren op die zelf audits kan afnemen en zelf de beslisregels voor de toewijzing van het arrangement kan toepassen.

TIP: Met Kapablo en Cadenza VHM is het ook mogelijk een interne auditlijst te gebruiken voor de uitvoering van een eigen schoolaudit.


MEER WETEN?

Voor meer informatie over de schoolaudit kunt u contact opnemen met Herman Bijsterbosch of Joost Laninga.

Deel deze dienst

andere diensten van triqs educatief

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en nieuw voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.