AUDIT ONDERWIJSKWALITEIT

KWALITEIT van ONDERWIJS beoordelen

Een audit is een onderzoek naar het functioneren van een organisatie. Wat de Inspectie van het Onderwijs doet als het de kwaliteit van het onderwijs komt beoordelen, is het uitvoeren van een audit onderwijskwaliteit.

verbetercyclus onderwijskwaliteit
verbetercyclus onderwijskwaliteit

Scholen en besturen die willen werken aan het verbeteren van hun onderwijs, kunnen zelf ook een audit (laten) uitvoeren. Hiermee krijgen ze een beeld van de kwaliteit van het onderwijs. Maar ook van wat er moet gebeuren om die te verbeteren. Een auditrapport is dus een goed startpunt voor een verbeteringscyclus.


Triqs Educatief kan voor een bestuur schoolleiders opleiden tot intern auditoren, maar kan ook voor een individuele school een audit uitvoeren. De training en audit wordt veelal uitgevoerd door Herman Bijsterbosch,  oud (coördinerend) inspecteur en onderwijsadviseur. 

logo audittraining
Audittraining

Triqs Educatief helpt bij het opzetten van een intern toezichtsysteem waarmee u continu kunt werken aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen.

Naar deze pagina
logo schoolaudit
Schoolaudit

Verwacht u inspectiebezoek? Triqs Educatief voert een schoolaudit waaruit blijkt of er verbeteringen nodig zijn, en waarmee verrassingen worden voorkomen.

Naar deze pagina