ALEX VERDAM

foto Alex Verdam

adviseur & interim directie

Met veel  plezier werk ik in het onderwijs. Eens begonnen als leerkracht in het speciaal basisonderwijs, later als directeur van verschillende basisscholen, waarvan 1 in een krachtwijk, waarover een boek te schrijven is aan mooie, bijzondere en enerverende gebeurtenissen. Ik heb daar met toewijding gewerkt, maar na een opleiding ‘interim management’, raakte ik geïnteresseerd in het uitdragen en overdragen van kennis en kunde. Ik ben nu sinds een aantal jaren interim directeur en heb verschillende scholen mogen aansturen van SBO tot regulier en leiding mogen geven aan verbetertrajecten van o.a. zeer zwakke scholen.

Naast het interim directeurschap ben ik als portfoliobegeleider verbonden aan de schoolleidersopleiding van Hogeschool Windesheim te Zwolle en daarnaast verzorg ik coaching trajecten.

Als trainer en adviseur op het gebied van de vaardigheidsmeters Kapablo en Cadenza VHM mag ik vanuit Triqs Educatief veel collega’s in scholen ontmoeten om samen ons onderwijs sterker te maken. Daarmee raak ik de kern van waarom ik met veel plezier, energie en toewijding werkzaam ben binnen ons onderwijs. Onderwijs maak je samen! Met kinderen, leerkrachten, onderwijzend personeel en ouders. Samen zijn we school en samen geven we invulling aan goed onderwijs!

Alex Verdam